Adatvédelmi nyilatkozat

Az rgmagazin.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.


Az adatkezelő

Az adatok kezelője az RGMagazin - Matuláné Kőszegi Szilvia (továbbiakban: adatkezelő).


A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.


Az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

b) A második szintű jogosultság megszerzését az adatkezelő Facebook regisztrációhoz köti. A Facebookra mint harmadik félhez regisztrált felhasználók az rgmagazin.hu portálon Facebook közösségi portál „Tetszik/Megosztás” elnevezésű beépített Facebook kódja segítségével bejelentkezve jogosultak a honlapon elhelyezett tartalmakhoz. A Facebook alkalmazások esetében a Facebook adatvédelmi irányelvei a mérvadóak.


Az adatkezelés célja, jogcíme:

Az RGMagazin szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Az RGMagazin cookie-t használ.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A honlapon keresztül a Facebook „Tetszik/Megosztás” alkalmazással történő belépéskor az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.


Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@rgmagazin.hu e-mail címre juttassa el.


Kommentelési szabályok

Tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti felületen:

 1. személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
 2. jogsértő tartalmú hozzászólások
 3. szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 4. erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is
 5. más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
 6. visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
 7. számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
 8. olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
 9. nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
 10. spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is)
 11. más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.


Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen az RGMagazin felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.


Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt az info@rgmagazin.hu email címen tudja Adatkezelőnek ill. megbízottjának jelezni.


Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834

Telefon: +36-1-3911400

Telefax: +36-1-3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


menu-iconFacebook

menu-iconTársoldalak

Főnix Rg Se logó
Újbuda Rg logó

menu-iconHirdetés